Archive for the ‘Brexit’ Category

BREXIT

Montag, Januar 6th, 2020

BREXIT

brexit konsekwencje

W razie „twardego” brexitu, po 31 października 2019 r. nie można wykluczyć możliwości powstania bardziej restrykcyjnych regulacji. Znacznie trudniejsze do przewidzenia są realia „twardego” brexitu. Wiadomo, że w relacjach ze Zjednoczonym Królestwem nie będzie już obowiązywało prawo UE, w tym wspomniane wcześniej przepisy dotyczące delegowania pracowników. Jeden ze scenariuszy zakłada powrót do dawnych, zawartych przez niektóre kraje wspólnoty umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, które częściowo regulują kwestie pracowników delegowanych[1].

Według raportu „Analiza wpływu brexitu na sektory gospodarki państw unijnych” (“Sector-Level Analysis of the Impact of Brexit on the EU-28”), sporządzonego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Leuven w Belgii w czerwcu 2019 roku, łagodny brexit oznaczałby dla 27 krajów Unii Europejskiej utratę 0,38 proc. PKB i 280 tys. miejsc pracy. Dla Wielkiej Brytanii oznacza zmniejszenie PKB o 1,2 proc.

Powodem tego jest powszechna znajomość języka angielskiego wśród polskich sprzedawców, dobrze rozwinięta oferta usług logistycznych na teren Wielkiej Brytanii oraz popularność i duża skala Amazona oraz eBay’a, które są zazwyczaj głównymi platformami sprzedaży. Jeżeli chodzi o zamówienia sektorowe, to zgodnie z Dyrektywą 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Gdyby doszło do bezumownego wyjścia z UE, czyli tak zwanego twardego brexitu, to Wielka Brytania będzie borykała się z brakami żywności, leków i paliwa oraz z chaosem i opóźnieniami w transporcie przez kanał La Manche. O takich skutkach informuje „The Sunday Times“, którego redakcja dotarła do niejawnych rządowych dokumentów.

• Wyjście Wielkiej Brytanii z UE może doprowadzić do gwałtownego wzrostu liczby upadłości firm zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w wielu innych krajach. Sprawa ta pokazuje, że nasze sądy zaczęły działać w istocie jako sądy konstytucyjne Unii Europejskiej, co wcześniej wydawało się nie do pomyślenia. Oznaczało to przesunięcie władzy z parlamentu i rządu na rzecz sądów. Kiedy zatem z powrotem przejmujemy kontrolę od Europy, odbieramy ją nie tylko Brukseli, lecz także sądom. Ograniczenie suwerenności parlamentarnej stało się dostrzegalne dla większości ludzi w przypadku imigracji z UE.

W referendum dotyczącym brexitu wzięło udział 72,2 proc. uprawnionych, spośród których 51,89 proc. opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Moim zdaniem może to zająć nawet 10 lat” – stwierdziła Ibrahim. Jedynym sposobem na przyciągnięcie rodowitych Brytyjczyków do zawodu kelnera, czy recepcjonisty będzie podniesienie płac, co przełoży się na ceny w hotelach i restauracjach. Polska nie zawsze jednak brała udział w promowaniu brytyjskiej wizji integracji europejskiej. W pierwszych latach członkostwa (być może z wyjątkiem lat 2006–2007, kiedy to PiS po raz pierwszy współtworzył rząd) skupiła się głównie na współpracy z instytucjami wspólnotowymi — z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim — widząc w nich gwaranta interesów nowych i mniejszych państw członkowskich. Wierzyła, że choć ta strategia nie przysporzy jej, być może, sympatii Wielkiej Brytanii, to ułatwi jej zakorzenienie się w procesie integracji.

W raporcie przygotowanym m.in. na podstawie szacunków naukowców z National Institute of Economic and Social Research polski instytut podkreśla, że nasz kraj zostanie poszkodowany niezależnie od tego, czy realizowany będzie tzw.

miękki brexit, zgodnie z którym wszystkie zasady w relacjach gospodarczych pozostałyby bez większych zmian, przynajmniej w okresie przejściowym. Okres przejściowy zaś ma służyć przede wszystkim wypracowaniu i zawarciu pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią porozumienia o wolnym handlu, którego zasadnicze zręby znalazły się w części porozumienia, nazwanej deklaracją polityczną. Wynika z niej, że w ramach przyszłego porozumienia o wolnym handlu relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią mają opierać się o kilka obowiązujących dotychczas swobód – tj.

  • Po raz pierwszy w historii brytyjskiej parlament dąży więc do czegoś, w co nie wierzy.
  • Nie będzie możliwe również korzystanie z systemu sprzedaży wysyłkowej do i ze Zjednoczonego Królestwa[11].
  • Zwolennicy pozostania w UE stanowili większość spośród głosujących w Szkocji (62 proc.) oraz Irlandii Północnej (56 proc.), a także na Gibraltarze (95,9 proc.).
  • Oczywiście, również w przypadku twardego brexitu nie jest wykluczone, podpisanie przez UE i Wielką Brytanię umowy regulującej zasady wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych.

Zobacz także

Obrót gospodarczy regulować będą podstawowe zasady Światowej Organizacji Handlu. Pojawią się kłopoty logistyczne – przewoźnicy spodziewają się kolejek na granicy na kilkaset kilometrów. Wielka Brytania jest trzecim partnerem handlowym Polski.

Według szacunków, straty w eksporcie polskich towarów spożywczych mogą osiągnąć niebagatelną kwotę 100 mln euro rocznie. W Wielkiej Brytanii zawsze byliśmy sceptyczni https://maxitrade.com/pl/brexit-konsekwencje/ wobec zintegrowanej europejskiej polityki obronnej i sądzę, że słusznie, ponieważ osłabiłaby ona NATO i wymagałaby co najmniej przekierowania naszej energii.

Stres nie taki szkodliwy, jak nam się wydaje?

Najprawdopodobniej po tym czasie (tj. po 31 grudnia 2020) kontrole graniczne będą prowadzone. Biorąc jednak pod uwagę zapowiedzi strony brytyjskiej i deklarowaną przez nią chęć ustanowienia warunków jak najbardziej zbliżonych do wolnego handlu, a także funkcjonującą od dawna swobodę przepływu towarów w UE, można oczekiwać, że ostateczny traktat normujący stosunki dwustronne będzie stwarzał dla przedsiębiorców bardzo przystępne ramy prawne działalności handlowej. Niepewna jest sytuacja pracowników w Wielkiej Brytanii w przypadku wyjścia bez umowy. W materiałach opublikowanych przez Komisję Europejską, organ ten wezwał wszystkie państwa członkowskie, aby w razie twardego brexitu respektowały dotychczasowe prawa obywateli brytyjskich już przebywających na ich terytorium.

Większość brytyjskich usługodawców finansowych już mają swoje siedziby w krajach unijnych. – Tak na przykład zrobiła Lloyd’s of London, najstarsza firma ubezpieczeniowa na świecie.

Oznacza to brak ceł czy dodatkowych regulacji. Po okresie przejściowym możliwe jest wynegocjowanie porozumienia utrzymującego zerowe cła. Jednak nawet ten scenariusz wiąże się z kontrolami celnymi i dodatkowymi wymaganiami dla towarów konsekwencje brexit wprowadzanych na rynek brytyjskich. Oczywiście, również w przypadku twardego brexitu nie jest wykluczone, podpisanie przez UE i Wielką Brytanię umowy regulującej zasady wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych.

Konflikt, który nastąpił po rozpadzie Jugosławii, dostarcza straszliwego ostrzeżenia przed tym, co może wydarzyć się w Europie raz jeszcze podzielonej na państwa narodowe. Zakończę kilkoma uwagami na temat natury Unii Europejskiej, która, jak sądzę, jest https://maxitrade.com/pl/ powszechnie niewłaściwie rozumiana. Unia Europejska jest w istocie projektem pokojowym. Historia Europy po 1914 roku dzieli się wyraźnie na dwa odmienne okresy. Pomiędzy wojnami polityka na kontynencie przebiegała pod znakiem zawirowań i kryzysów.

brexit konsekwencje